topspin44

ระบบนิเวศทุ่งหญ้าสะวันนา

ระบบนิเวศทุ่งหญ้าสะวันนา

ระบบนิเวศทุ่งหญ้าสะวันนา ระบบนิเวศทุ่งหญ้าสะวันนา ป่าทุ่งหญ้าเขตร้อน (Tropical Grassland Forest) เป็นบริเวณที่มีหญ้าขึ้นปกคลุมพื้นดิน มีสภาพอากาศแบบฤดูแล้งยาวนาน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างต่ำ โดยที่ดินส่วนใหญ่ขาดความอุดมสมบูรณ์หรือมีความเค็มสูง พื้นที่ที่มีระบบนิเวศนี้คือทุ่งหญ้าสะวันนา (Savanna) ซึ่งโดยปกติจะเป็นสังคมพืชที่ประกอบด้วยหญ้าเป็นส่วนใหญ่  และส่วนที่เป็นหญ้าขึ้นปกคลุมเป็นบริเวณต่อเนื่องกันมากกว่าความสูงของต้นไม้ที่ปรากฏประมาณ 10 เท่า มักจัดเป็นทุ่งหญ้าเขตร้อน. หรือหากประมาณพื้นที่ที่มีหญ้าขึ้นปกคลุมมากกว่า 70% แล้ว ทุ่งหญ้าเมืองร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในประเทศไทยนั้นหายากและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ขนาดเล็ก เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งและเกิดไฟป่าบ่อยครั้ง สังคมนี้มีความหลากหลายของพืชน้อย หญ้าที่ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมนี้ การเปลี่ยนแปลงในการจัดการไฟ ทุ่งหญ้าสะวันนามักเกิดไฟป่าและระบบนิเวศเป็นผลมาจากการใช้ไฟของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ชนพื้นเมืองอเมริกันสร้าง ทุ่งหญ้าสะวันนา ในยุคก่อนโคลัมบัสในอเมริกาเหนือโดยการเผาไหม้เป็นระยะ ซึ่งพืชทนไฟเป็นสายพันธุ์ที่โดดเด่น อังกฤษคือสิ่งที่เหลืออยู่ของทุ่งหญ้าสะวันนาเหล่านี้ การเผาไหม้ของชาวอะบอริจินดูเหมือนจะมีส่วนรับผิดชอบต่อการปรากฏตัวของทุ่งหญ้าสะวันนาในเขตร้อนของออสเตรเลียและนิวกินี และทุ่งหญ้าสะวันนาในอินเดียอันเป็นผลมาจากการใช้ไฟของมนุษย์ ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนก็ก่อตัวขึ้นเช่นกัน และคงอยู่ได้ด้วยไฟของมนุษย์  Savannah เป็นชีวนิเวศที่มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ เป็นเขตรอยต่อระหว่างป่าและกึ่งทะเลทราย พืชหลักประกอบด้วยหญ้า ไม้พุ่ม และต้นไม้ขนาดเล็ก ทุ่งหญ้าสะวันนาที่ใหญ่ที่สุดพบได้ในแอฟริกาและมีขนาดเล็กกว่า ครอบคลุมทั่วเอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้ มีสัตว์ในทุ่งหญ้าสะวันนาจำนวนมาก และแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันซึ่งได้รับการปรับตามกาลเวลาเพื่อความอยู่รอดในระบบนิเวศนี้ ระบบนิเวศทุ่งหญ้าสะวันนา การกระจาย ภูมิประเทศแบบทุ่งหญ้าและชุมชนที่ผสมผสานกันของต้นไม้ พุ่มไม้ และหญ้าได้รับการอธิบายว่าเป็นทุ่งหญ้าสะวันนาก่อนกลางศตวรรษที่ 19 เมื่อมีการกำหนดแนวคิดของภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา […]